O mně

Psychoterapie je středem mého profesního života. Její možnosti a potenciál objevuji již patnáct let. Na základě svých zkušeností vidím dnes psychoterapii jako jedinečný zdroj sebepodpory, sebepoznání a sebepřijetí.

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP).

Jsem také členkou Evropské asociace pro psychoterapii (EAP), od níž jsem obdržela Certifikát ECP. Splňuji tudíž náročná kritéria v oblasti vždělání a kontinuálního vzdělávání se, supervizí a vlastní praxe.

Vzdělání

 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (ČIB, 2010-2017)
 • Psychoterapeutické minimum (ČIB, 2016-2017)
 • Systematický psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii (IVGT, 2001-2005)
 • Sociální pedagogika a etopedie, Pedagogická fakulta UHK (1999-2003)
 • Sociálně-psychologický výcvik se zaměřením na dospívající klienty (UHK, 2002-2003)
 • VOŠ pedagogická a sociální v Praze (1996-1999)
 • Výcvikový kurz "Práce s rizikovou mládeží" (Lata, 1997-1998)
 • Z dalších seminářů, workshopů a kontinuálního vzdělávání: Epigenetika a neurovědy (Tati Neves), Práce se sny v kontextu biosyntézy (Gabriele Hoppe), Děti v terapii - přístup gestalt terapie (Christine Stevens), Gestalt terapie zaměřená na partnerský vztah (Ernst Knijff), sebezkušenost v logoterapii, taneční terapii, Maitri dýchání (Jyoti, Darlene Hunter), butó tanci (Tiziana Longo), ...

Pracovní zkušenosti

 • Soukromá terapeutická praxe (2013-dosud)
 • Terapeutické centrum pro rodinu Triangl (2003-2016):
  působení v oblasti individuální, párové a rodinné terapie se zaměřením na problematiku rodinných vztahů, výchovných obtíží a zdraví škodlivých návyků, vedení skupin, práce s kolektivem školní třídy
 • Středisko výchovné péče Návrat, HK (2001-2002)

Jsem mámou tří dětí. Ráda tvořím obrazy suchým pastelem nebo akvarelem, tancuji, pěstuji květiny, fotím a chodím přírodou mimo cesty.