obraz Co je důležitý
obraz Co je důležitý

Nabízím

Věnuji se individuální terapii, poradenství a krizové intervenci.

Nabízím podporu dospělým a dospívajícím, kteří:

Provázím ženy v přelomových obdobích jako jsou příprava na mateřství, těhotenství, porod, čas s dětmi, návrat do práce a vyvažování rodinného a pracovního času.
Na životních křižovatkách ráda podporuji také muže a jejich témata.
Pomáhám rodičům a jejich dětem orientovat se ve vzájemných vztazích a najít své dobré místo v rodinném poli vzájemného působení.

Nabízím také prostor pro touhu po sebepoznání, sebeuvědomění, hledání vize a směřování v životě. Provázím na cestě osobního růstu.
Vedu seberozvojové ženské skupiny.


obraz Pod vrstvami je světlo
obraz Pod vrstvami je světlo

Psychoterapie

Psychoterapie je pro mne především lidským setkáním v bezpečné atmosféře. Je prostorem, ve kterém je možné za citlivé podpory průvodce - terapeuta prohloubit kontakt se sebou samým, se svým prožíváním i jednáním, se svými potřebami a možnostmi jejich naplnění, se svými slabostmi i silnými stránkami. Je cestou objevování vlastních zdrojů, které následně umožňují dělat změny ve směru řešení potíží, uzdravení a spokojeného bytí.


obraz Jsem
obraz Jsem

Způsob práce

Ve své praxi vycházím především z celostního psychoterapeutického přístupu biosyntézy, která propojuje naše myšlení, prožívání (emoce), tělovou a psychospirituální zkušenost. Svým klientům tak spolu s terapeutickým rozhovorem nabízím možnost čerpat z uvědomování a prožívání vlastního těla, z práce s dechem, pohybem, našimi vnitřními obrazy, sny, výtvarným projevem.

Blízký je mi pohled biosyntézy na člověka jako na jedinečnou bytost s vnitřní esencí, která je zdrojem vitality a zdraví. Terapeutický proces směřuje k znovuobjevení cest, jak se se svojí esencí spojit a čerpat z jejího potenciálu.

Dalším terapeutickým přístupem, ze kterého čerpám, je Gestalt terapie.


obraz Život
obraz Život

Podmínky (praktické info)

Terapeutické sezení trvá 50 min. Po domluvě je možné sezení prodloužit na 75 minut.

Psychoterapie probíhá obvykle v intervalu 1x týdně či 1x za 14 dní.

Na prvním setkání má prostor jak téma, se kterým klient přichází, tak ujasňování si jeho očekávání od terapie. Následná 3 setkání ověřujeme, zda naše spolupráce může klientovi přinést úlevu a užitek. Teprve poté se domlouváme na dlouhodobější spolupráci v řádu měsíců.

Klientům zaručuji anonymitu a důvěrnost informací.

V případě potřeby nabízím také možnost potkávat se online (Skype, WhatsApp).

Pracuji pod supervizí, která umožňuje konzultovat vlastní práci se zkušeným vyškoleným odborníkem a držet tak kvalitu poskytovaných služeb.

Cena individuální konzultace:

Cena individuální konzultace pro děti a dospívající: